Hướng dẫn chi tiết điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với Codey-Rocky

05/10/2021
Hướng dẫn chi tiết điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với Codey-Rocky

IR từ xa

Người dùng có thể sử dụng IR từ xa để điều khiển robot Codey Rocky của hãng Makeblock. Tùy chỉnh IR từ xa để điều khiển Codey Rocky của bạn một cách dễ dàng.

Thêm IR Remote Blocks

1. Đảm bảo "Codey" được chọn và nhấp "+" trong khu vực khối.

1

2. Từ trang trung tâm tiện ích mở rộng, nhấp vào "+" để thêm các khối IR Remote.

2

3. Quay trở lại trang chỉnh sửa, lúc này bạn có thể tìm thấy danh mục IR Remote được thêm vào bảng khối.

3

Có một số điểu thú vị 

Hãy thử các khối IR Remote mới. Sau đây sẽ là dự án đơn giản để kiểm soát Codey Rocky bằng IR Remote của bạn.

1. Kéo thả khi Codey khởi động khối từ danh mục Sự kiện vào khu vực Tập lệnh.

4

2. Khi nhấn nút mũi tên lên, nếu muốn Codey Rocky di chuyển về phía trước, chúng ta cần một khối “ if ()” sau đó “()” từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và di chuyển về phía trước ở mức power ()% cho () giây từ danh mục Hành động.

5

6

7

3. Khi nhấn nút mũi tên xuống, nếu muốn Codey Rocky di chuyển lùi lại. Chúng ta cần một khối if () sau đó () từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và di chuyển lùi về mức power ()% for () giây từ danh mục Hành động.

8

9

4. Khi nhấn nút mũi tên trái, nếu muốn Codey Rocket rẽ trái. Chúng ta cần một khối if () sau đó () từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và rẽ trái ở mức power ()% for () giây từ danh mục Hành động.

10

11

5. Khi nhấn nút mũi tên phải, nếu muốn Codey Rocky rẽ phải. Chúng ta cần một khối if () sau đó () từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và rẽ phải ở mức power ()% for () giây từ danh mục Hành động.

12

13

6. Thêm một khối điều khiển mãi mãi .

16

7. Nhấp vào "Tải lên" để tải chương trình lên Codey.

17

8. Nhấn các nút của IR Remote của bạn và xem Codey Rocky di chuyển như thế nào.

 

Viết bình luận của bạn: