45° replacement blade (5pcs)

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: 45° replacement blade (5pcs) - Mã sản phẩm: P5010148 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: 45° replacement blade*5
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: 45° replacement blade (5pcs)

- Mã sản phẩm: P5010148

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

45° replacement blade*5