Makeblock - Đồ chơi thông minh Makeblock chuyên phân phối các thiết bị Stem Robot và chia sẻ các kiến thức về giáo dục STEM- STEAM. Địa chỉ: Shophouse D26 dream land, 105 Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam. Hotline: 0983325500

Tin cập nhật

Tin tức sản phẩm công nghệ cập nhật mới nhất
mỗi ngày cho bạn

Phản hồi của khách

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản
phẩm trong suốt những năm qua