M1 blade holder

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: M1 blade holder - Mã sản phẩm: P5010145 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: M1 blade holder*1
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: M1 blade holder

- Mã sản phẩm: P5010145

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

M1 blade holder*1