M1 light-grip cutting mat(Blue)

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: M1 light-grip cutting mat(Blue) - Mã sản phẩm: P5010146 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: M1 light-grip cutting mat(Blue)*2
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: M1 light-grip cutting mat(Blue)

- Mã sản phẩm: P5010146

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

M1 light-grip cutting mat(Blue)*2