MakeX 2019 Courageous Traveler Practice Arena

Mã sản phẩm: P1090018
Trọng lượng: 0,00 KGS

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1. Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: MakeX 2019 Courageous Traveler Practice Arena

- Mã sản phẩm: P1090018

- Trọng lượng: 0,00 KGS

2. Tính năng của bộ MakeX 2019 Courageous Traveler Practice Arena

• Đấu trườngMakeX 2019 Courageous Traveler Practice Arena là gì?

Gói MakeX 2019 Courageous Traveler Practice Arena bao gồm một số tài liệu đấu trường có thể được sử dụng để đào tạo trong cuộc thi Thử thách khách du lịch.

Gói MakeX 2019 Courageous Traveler Practice Arena chứa các thành phần cấu trúc, như Cột hình bát giác, Chùm phẳng, Khóa dầm phẳng, Bảng PVC , Lưới kim loại Độ dốc và nhiều đạo cụ cũng được bao gồm, chẳng hạn như Quả bóng Bowling, Viên bi và hơn thế nữa.