MakeX Connecting Fittings Expansion Packs

Mã SP: 98070

Trọng lượng: 0.00 KGS

 

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Danh sách một phần
6xBracket 3*3 2xBracket 3*6 2xBracket Ll 2xBracket P3
2×Bracket U1 2×Bracket3*3*120° 4xDisc D72 4 × Tấm 3 * 6
4 × Tấm 45 ° 2 × Tấm A 2 × Tấm I1 2 × Tấm O1
Tấm tam giác 2 × 6 * 8 Giá đỡ 4 × U-B Giá đỡ 4 × U-C 4× Tấm0324-056
4 × Tấm 0324-072 4 × Tấm0324-088 Khung 2 × P1 4 × Tấm 7 * 9-B
2 × Tấm0324-040 Liên kết 20xCuttable Trung tâm nhân bản trục 2 × 8 × Tấm0324-184