MakeX Shaft Type Expansion Packs

Mã SP: 98074

Trọng lượng: 0.00 KGS

 

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Danh sách một phần

 Trục 6 × 4 * 39mm 

Trục 10 × D4 * 56mm Trục 8 × D 4 * 160mm Trục 4 × D4 * 88mm
Trục 2 × D4 * 240mm Trục 2 × D4 * 512mm Trục 6x D8 * 96mm Trục 2 × D8 * 128mm-H
Trục 2 × D8 * 312mm-H Trục 2 × D8 * 496mm-H 10 × Vòng bi 4 * 8 * 3 mm Vòng bi 4 × 8 * 16 * 5 mm
Vòng bi 4 × 8 * 22 * 7mm Vòng bi 20 × 4 * 8 * 3 mm Vòng bi 4 × 8 * 16 * 5 mm Vòng bi 4 × 8 * 16 * 5 mm
Khớp nối 4 × 4 × Thanh ren hoàn toàn M4 * 192mm 4 × Thanh ren hoàn toàn M4 * 288mm