RA2 Pro Kits (For M1)

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: RA2 Pro Kits (For M1) - Mã sản phẩm: P5010140+P5010152 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: 1*Rotary Roller 1*Support module 1* Jaw chuck components 1*Tail module 1*Single-step jaw components 1*Double-step jaw components 1*Stud components(3 pcs) 4*Risers
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: RA2 Pro Kits (For M1)

- Mã sản phẩm: P5010140+P5010152

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

1*Rotary Roller
1*Support module
1* Jaw chuck components
1*Tail module
1*Single-step jaw components
1*Double-step jaw components
1*Stud components(3 pcs)
4*Risers