xTool D1Pro 20W Laser Module Parts Kit

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: xTool D1Pro 20W Laser Module Parts Kit - Mã sản phẩm: P4040045 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: DIY_ Laser Module Cable (UL4478)*1 laser copper cap*1 20w laser protection cover*1 Blownozzle*1 Flat-end set screws M4*4 Sync belt 2GT-6-1040*1 Sync belt 2GT-6-1110*1 Suede eyewear...
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: xTool D1Pro 20W Laser Module Parts Kit

- Mã sản phẩm: P4040045

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

DIY_ Laser Module Cable (UL4478)*1
laser copper cap*1
20w laser protection cover*1
Blownozzle*1
Flat-end set screws M4*4
Sync belt 2GT-6-1040*1
Sync belt 2GT-6-1110*1
Suede eyewear cloth*5
Cleaning brush*1
Black nylon cable tie 3.5 x 150*8