xTool D1Pro 40W Parts Kit

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: xTool D1Pro 40W Parts Kit - Mã sản phẩm: P4040051 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: 1 x Tool box 1 x Laser module connection cable 2 x 40W Laser module lens 1 x Light shield 1 x Brush for...
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: xTool D1Pro 40W Parts Kit

- Mã sản phẩm: P4040051

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

1 x Tool box
1 x Laser module connection cable
2 x 40W Laser module lens
1 x Light shield
1 x Brush for cleaning
1 x Timing belt 2GT-6-1040
1 x Timing belt 2GT-6-1110
1 x Lubricant grease
5 x Suede glasses cleaning cloth
8 x Black nylon cable tie 3.5*150
1 x  Dust-free swab set