xTool F1-Mint Green+ xTool_F1 Slide Extension_Standard Version

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: xTool F1-Mint Green+ xTool_F1 Slide Extension_Standard Version - Mã sản phẩm: US standard    P5010200+P5010253 JP standard    P5010201+P5010253 UK standard    P5010203+P5010253 EU standard    P5010204+P5010253 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: 1*xTool F1-Mint Green 1*xTool_F1 Slide Extension_Standard Version
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: xTool F1-Mint Green+ xTool_F1 Slide Extension_Standard Version

- Mã sản phẩm: US standard    P5010200+P5010253
JP standard    P5010201+P5010253
UK standard    P5010203+P5010253
EU standard    P5010204+P5010253

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

1*xTool F1-Mint Green
1*xTool_F1 Slide Extension_Standard Version