xTool P2_Edu Bundle

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: xTool P2_Edu Bundle - Mã sản phẩm: EU standard: P1030548 US standard: P1030547 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: 1*XTOOL P2-ClassI 1*46 USB data cable (type-C) 5*3.5mm Cardboard 1*Funnel 1*Antifreeze 1*L-shaped wrench 1*Screwdriver 4*Basswood Plywood 3mm 1*Exhaust pipe assembly 1*Power cord 2*Clear Acrylic 1*Quick Start Guide 1*Instructions for use 2*...
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: xTool P2_Edu Bundle

- Mã sản phẩm: EU standard: P1030548
US standard: P1030547

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

1*XTOOL P2-ClassI
1*46 USB data cable (type-C)
5*3.5mm Cardboard
1*Funnel
1*Antifreeze
1*L-shaped wrench
1*Screwdriver
4*Basswood Plywood 3mm
1*Exhaust pipe assembly
1*Power cord
2*Clear Acrylic
1*Quick Start Guide
1*Instructions for use
2* M3*6 cylindrical head hexagon socket screw
1* M3*22 cylindrical head hexagon socket screw
4*Material clip
3*Clear Acrylic 2pcs
3*Basswood Plywood 3mm 30pcs
1*xTool Smoke Purifier"