xTool_P2_Riser Base White

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: xTool_P2_Riser Base White - Mã sản phẩm: P5010337 - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: 1*xTool_P2_Riser Base White (For P2_ClassIV).
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: xTool_P2_Riser Base White

- Mã sản phẩm: P5010337

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

1*xTool_P2_Riser Base White (For P2_ClassIV).