xTool_S1_Infrared Module

1.Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: xTool_S1_Infrared Module - Mã sản phẩm: P5010248      - Thương hiệu: Makeblock 2.Tính năng của sản phẩm: 1*S1_Infrared Module
Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ

1.Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: xTool_S1_Infrared Module

- Mã sản phẩm: P5010248     

- Thương hiệu: Makeblock

2.Tính năng của sản phẩm:

1*S1_Infrared Module