Bài học Stem có những đặc trưng gì?

17/05/2022
Bài học Stem có những đặc trưng gì?

Stem có thể không xa lạ thế nhưng thế nào là một chương trình dạy học Stem đạt chuẩn thì không hẳn ai cũng nắm rõ. Để xây dựng chủ đề dạy học theo phương pháp Stem chúng ta cần dựa trên những đặc trưng cơ bản của giáo dục Stem.

Các bài học Stem gắn liền với các tình huống cụ thể ngoài đời sống thực tế

Khi xây dựng các dự án Stem giáo viên cần đề ra các tình huống và vấn đề cần giải quyết. Những dự án này có liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội hay môi trường và đang cần có biện pháp xử lý.

Vì sao giáo dục STEM lại quan trọng? - Chương trình giáo dục DoSTEM

Trong đó vấn đề hoặc tình huống thực này có thể liên quan đến cá nhân người học, ngay tại địa phương sinh sống hay rộng hơn là vấn đề của toàn cầu.

Bài học Stem được xây dựng trên sự mô phỏng quy trình thiết kế kỹ thuật

Yêu cầu trong khi thực hành các bài học Stem của học sinh có thể là thiết kế, chế tạo hay vận hành thiết bị, máy móc phục vụ cho đời sống. 

Để thực hiện được những điều đó cần có hướng dẫn cụ thể từ giáo viên. Từ đó người học nêu ra các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thực hành.

STEM và giáo dục STEM tại Hoa Kỳ

Qua quá trình tìm tòi nguyên lý hoạt động hay chế tạo học sinh sẽ nảy ra các ý tưởng mới. Đây cũng chính là nội dung mà quá trình thiết kế- thử nghiệm- điều chỉnh nói đến.

Giá trị cốt lõi của các bài học Stem hướng tới phát triển cả phẩm chất và năng lực của người học

Trong quá trình vận dụng kiến thức và kỹ năng của nhiều linh vực của giáo dục Stem là tiền đề quan trọng để các em phát triển tối đa phẩm chất và năng lực. Đồng thời khi giải quyết những tình huống của thực tiễn sẽ tạo cơ hội để người học phát triển năng lực ở mức cao hơn trên chặng đường phát triển năng lực.

Đáp án của bài học Stem không có câu trả lời nào là đúng nhất. Trong đó việc thiết kế, thử nghiệm hay điều chỉnh cũng là một phần quan trọng của bài học Stem

Khi thực hành cùng một thí nghiệm các nhóm học sinh cùng tiến hành một nội dung những có thể mỗi nhóm sẽ ra một kết quả khác nhau. Lúc này Stem khuyến khích các em tiếp cận vấn đề ở nhiều góc độ và đưa ra nhiều kết quả đúng.

Giáo dục STEM - Tập đoàn KDI Holdings

Ngay cả khi thử thách thất bại thì việc điều chỉnh cũng là một phần không thể thiếu. Điều này chứng tỏ một luận điểm khi đánh giá kết quả học Stem cần đi sâu vào quá trình chứ không phải chỉ dựa trên kết quả.

Nội dung của bài học Stem là sự kết hợp chặt chẽ giữa toán học và khoa học

Kiến thức của bộ môn toán học và khoa học cần phải lồng ghép và tích hợp với nhau.

3 điểm cộng của phương pháp giáo dục STEM - VnExpress

Đây là kiến thức nền để học sinh có thể chủ động thực hành bằng các giáo cụ Stem. Từ đó tổng hợp và đúc kết thành quy trình công nghệ.

Tính định hướng nghề nghiệp thể hiện rõ qua giáo dục Stem  

Nghề nghiệp Stem thực chất không xa lạ và khô khan. Nếu chúng ta hiểu biết bản chất của bộ môn Stem thì sẽ có cái nhìn tổng quan hơn, sâu sắc hơn về các nghề nghiệp Stem. Qua quá trình tìm tòi, trải nghiệm và thực hành người học sẽ hiểu yêu cầu của các ngành nghề này là gì, từ đó đối chiếu với sở thích và năng lực của bản thân. Học sinh có thể có câu trả lời cho việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai và nuôi dưỡng nó từ bây giờ.

Bài học Stem dẫn dắt người học tìm tòi và khám phá các kiến thức mở

Quá trình học Stem có kết thúc mở và quy trình thực hiện Stem không quá ràng buộc theo các quy tắc nhất định nào.

GIÁO DỤC STEM LÀ GÌ? VÌ SAO STEM LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU? – VNFranchise - Trang  Nhượng Quyền Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam

Nếu có ràng buộc chỉ có thể là ở những vật liệu và giới hạn sử dụng những vật liệu dùng trong dạy và học Stem. Thế nhưng sự giới hạn nguồn lực này không những không làm hạn chế khả năng sáng tạo của người học mà ngược lại còn tăng tính thích ứng và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh trong các hoàn cảnh cụ thể.

 

Viết bình luận của bạn: