Tất cả tin tức

( Có tất cả 1 bài viết )

STEAM LÀ GÌ? KHÁI NIỆM GIÁO DỤC STEAM

07/07/2020

Khái niệm giáo dục STEAM: STEAM là phương pháp ứng dụng giáo dục tương tác đa chiều vào giảng dạy, là sự kết hợp giữa STEM (Khoa học – Science, Công nghệ – Technology, Kỹ thuật –...