Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

05/10/2021
Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

1.IR từ xa

Người dùng có thể sử dụng IR từ xa để điều khiển robot Codey Rocky của hãng Makeblock. Tùy chỉnh IR từ xa để điều khiển Codey Rocky của bạn một cách dễ dàng.

2.Thêm IR Remote Blocks

1. Đảm bảo "Codey" được chọn và nhấp "+" trong khu vực khối.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

2. Từ trang trung tâm tiện ích mở rộng, nhấp vào "+" để thêm các khối IR Remote.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

3. Quay trở lại trang chỉnh sửa, lúc này bạn có thể tìm thấy danh mục IR Remote được thêm vào bảng khối.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

3.Khám phá những điều thú vị từ các khối IR Remote

Hãy thử các khối IR Remote mới. Sau đây sẽ là dự án đơn giản để kiểm soát Codey Rocky bằng IR Remote của bạn.

1. Kéo thả khi Codey khởi động khối từ danh mục Sự kiện vào khu vực Tập lệnh.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

2. Khi nhấn nút mũi tên lên, nếu muốn Codey Rocky di chuyển về phía trước, chúng ta cần một khối “ if ()” sau đó “()” từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và di chuyển về phía trước ở mức power ()% cho () giây từ danh mục Hành động.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

3. Khi nhấn nút mũi tên xuống, nếu muốn Codey Rocky di chuyển lùi lại. Chúng ta cần một khối if () sau đó () từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và di chuyển lùi về mức power ()% for () giây từ danh mục Hành động.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

4. Khi nhấn nút mũi tên trái, nếu muốn Codey Rocket rẽ trái. Chúng ta cần một khối if () sau đó () từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và rẽ trái ở mức power ()% for () giây từ danh mục Hành động.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

5. Khi nhấn nút mũi tên phải, nếu muốn Codey Rocky rẽ phải. Chúng ta cần một khối if () sau đó () từ danh mục Điều khiển, IR Remote () được nhấn? chặn từ danh mục IR Remote và rẽ phải ở mức power ()% for () giây từ danh mục Hành động.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

6. Thêm một khối điều khiển mãi mãi .

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

7. Nhấp vào "Tải lên" để tải chương trình lên Codey.

Hướng dẫn cách điều khiển từ xa bằng hồng ngoại với robot Codey Rocky

8. Nhấn các nút của IR Remote của bạn và xem Codey Rocky di chuyển như thế nào.

Viết bình luận của bạn: