Đơn giản để sử dụng

10/05/2024
Đơn giản để sử dụng

mTiny đã sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức. Bắt đầu điều khiển rô-bốt bằng bộ điều khiển bút nhấn và sử dụng một số thẻ mã hóa để phát nhạc, viết mã và vẽ.