Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey Rocky

06/10/2021
Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey Rocky

1.Khối cảm xúc của robot Codey Rocky là gì?

Với khối cảm xúc đặc biệt này làm cho Codey Rocky của bạn mang đặc điểm giống con người hơn. 

Cụ thể đó là nó có thể mỉm cười, nghịch ngợm, giận dữ…hoặc thậm chí quan tâm đến như những người bạn thực thụ. Hãy khám phá Codey- Rockey với khối cảm xúc vô cùng thú vị sau bài viết này nhé.

2.Hướng dẫn thêm khối cảm xúc cho robot Codey Rocky

1. Đảm bảo "Codey" được chọn và nhấp "+" trong khu vực khối.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

2. Từ trang trung tâm tiện ích mở rộng, nhấp vào "+" để thêm khối cảm xúc.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

3. Quay trở lại trang chỉnh sửa. Bạn có thể tìm thấy các thể loại cảm xúc được thêm vào bảng khối.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

4. Kéo a khi Codey khởi động khối từ danh mục Sự kiện vào khu vực tập lệnh. Thêm một khối Hành động di chuyển về phía trước với công suất ()% trong () giây , với 100% năng lượng trong 0,5 giây.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

5. Thêm bốn khối Cảm xúc: nhìn xung quanh , wow , nhìn trái và nhìn phải .

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

6. Thêm một khối Hành động khác di chuyển về phía trước với power ()% trong () giây , với 100% năng lượng trong 0,5 giây.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

7. Thêm lặp lại khối Điều khiển () và số đầu vào 4. Sau đó thêm khối Cảm xúc có và khối hành động di chuyển về phía trước với công suất ()% trong () giây , với 100% năng lượng trong 0,2 giây.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

8. Kéo thêm hai khối Cảm xúc: tự hào và mỉm cười .

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

9. Thêm một khối Hành động khác di chuyển về phía trước với power ()% trong () giây , với 100% năng lượng trong 0,6 giây.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

10. Cuối cùng, thêm ba khối Cảm xúc nữa: giật mình , chóng mặt và đau đớn .

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

11. Nhấp vào "Tải lên" để tải chương trình lên Codey.

Tìm hiểu về các khối cảm xúc của robot Codey-Rocky

9. Kiểm tra cách Codey Rocky thu thập tiền vàng!

Viết bình luận của bạn: