Hoạt động mã hóa phong phú

10/05/2024
Hoạt động mã hóa phong phú

Codey Rocky có thể được áp dụng trong các hoạt động trong lớp như trò chơi mê cung, các cuộc thi nối tiếp dòng, thiết kế và xây dựng sáng tạo.