Học viết mã dễ dàng

10/05/2024
Học viết mã dễ dàng

Viết mã bằng mBlock, trẻ em sẽ bắt đầu với mã hóa dựa trên khối và nâng cấp lên lập trình python trên cùng một nền tảng.