Hướng dẫn cơ bản cách sử dụng Robot mTiny

04/09/2021
Hướng dẫn cơ bản cách sử dụng Robot mTiny

Hướng dẫn sử dụng an toàn  robot mTiny

Người dùng có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng robot mTiny theo hướng dẫn sau đây:

1.21.3

1.5

1.4

1.6

1.7

1.8

Hướng dẫn bắt đầu nhanh với robot mTiny

Hướng dẫn cụ thể sau đây:

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Hướng dẫn cập nhật phần mềm mTiny

Nếu robot mTiny không phản hồi với bản đồ người dùng có thể nâng cấp phần mềm của robot để khởi động lại như bình thường.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

3.2

 

Viết bình luận của bạn: