Hướng dẫn lập trình khối cảm biến và sự kiện mBot với mBlock5

10/10/2021
Hướng dẫn lập trình khối cảm biến và sự kiện mBot với mBlock5

Hướng dẫn lập trình khối cảm biến và sự kiện robot mBot với phần mềm lập trình Mblock5 cụ thể bằng hình ảnh minh họa sẽ giúp người dùng dễ hiểu và dễ dàng thao tác hơn.

Cảm biến

1. Cảm biến ánh sáng (trên bo mạch) cường độ ánh sáng

Báo cáo cường độ ánh sáng bằng cảm biến ánh sáng được chỉ định.

1

Thí dụ:

2

Khi nhấn phím cách, giá trị cường độ ánh sáng sẽ được hiển thị trên bảng LED bên ngoài.

2. Cảm biến siêu âm (port3) khoảng cách cm

Báo cáo khoảng cách của chướng ngại vật được phát hiện bởi cảm biến siêu âm được kết nối với cổng được chỉ định.

3

Thí dụ:

4

Khi nhấn phím cách, khoảng cách của chướng ngại vật được cảm biến siêu âm phát hiện sẽ được hiển thị trên bảng đèn LED bên ngoài.

3. Giá trị cảm biến theo dõi dòng (port2)

Báo cáo giá trị được phát hiện bởi cảm biến theo dõi dòng được chỉ định.

5

Thí dụ:

6

Khi nhấn phím cách, giá trị được phát hiện bởi cảm biến theo dõi dòng sẽ được hiển thị trên bảng LED bên ngoài.

4. Cảm biến dò line (cổng2) phát hiện (bên trái) đang(đen)?

Nếu màu được phát hiện bởi cảm biến theo dõi dòng được chỉ định ở phía được chỉ định là màu được chỉ định, thì đồng nghĩa với việc điều kiện báo cáo được đáp ứng.

7

Thí dụ: 

8

Khi nhấp vào cờ màu xanh lá cây, nếu cảm biến theo dõi dòng phát hiện chướng ngại vật màu đen ở phía bên trái, mBot sẽ ngừng di chuyển.

5. Khi nào trên nút (nhấn)?

Nếu nút trên tàu được nhấn hoặc nhả, điều kiện báo cáo được đáp ứng.

9

Thí dụ:

10

Khi nhấp vào cờ xanh, nếu nhấn nút trên bảng, đèn LED của mBot sẽ sáng lên màu đỏ.

6. IR từ xa (A) được nhấn?

Nếu nút được chỉ định của điều khiển từ xa IR được nhấn, điều kiện báo cáo được đáp ứng.

11

Thí dụ:

12

Khi nhấp vào cờ màu xanh lá cây, nếu nút A của điều khiển hồng ngoại được nhấn, "có" sẽ được hiển thị trên bảng LED bên ngoài.

7. Gửi tin nhắn IR (xin chào)

Gửi tin nhắn IR được chỉ định.

13

Thí dụ:

16

Khi nhấn phím cách, thông báo IR "xin chào" sẽ được gửi đi.

8. Nhận được tin nhắn IR

Báo cáo tin nhắn IR nhận được.

15

Thí dụ:

16

Khi nhấn phím cách, thông báo IR nhận được sẽ được hiển thị trên bảng LED bên ngoài.

9. Hẹn giờ

Báo cáo giá trị của bộ đếm thời gian.

17

Thí dụ:

18

Khi nhấn phím cách, giá trị của bộ hẹn giờ sẽ được hiển thị trên bảng LED bên ngoài.

10. Đặt lại bộ đếm thời gian

Đặt lại bộ hẹn giờ.

19

Thí dụ:

20

Khi nhấn phím cách, bộ hẹn giờ sẽ được đặt lại.

Sự kiện

1. Khi cờ xanh nhấp

Khi cờ xanh được bấm, hãy chạy tập lệnh.

21

Thí dụ:

22

Khi nhấp vào cờ màu xanh lá cây, hình ảnh được chỉ định sẽ được hiển thị trên bảng LED bên ngoài.

2. Khi phím (dấu cách) được nhấn

Khi nhấn phím được chỉ định, hãy chạy tập lệnh.

23

Thí dụ:

24

Khi nhấn phím cách, hình ảnh được chỉ định sẽ được hiển thị trên bảng LED bên ngoài.

3. Khi nút trên bo mạch (nhấn)

Khi nhấn hoặc nhả nút trên bo mạch, hãy chạy tập lệnh.

25

Thí dụ:

26

Khi nhấn nút trên bo mạch, tất cả các đèn LED sẽ sáng màu đỏ.

4. Khi tôi nhận được (tin nhắn1)

Khi nhận được tin nhắn đã chỉ định, hãy chạy tập lệnh.

27

Thí dụ:

27

Khi nhận được "message1", mBot sẽ di chuyển về phía trước với 50% năng lượng trong 1 giây

5. Phát sóng (tin nhắn1)

Phát tin nhắn được chỉ định.

28

Thí dụ:

29

Khi nhấn phím cách, "message1" sẽ được phát.

6. Phát sóng (tin nhắn1) và chờ đợi

Phát thông báo đã chỉ định và chờ đợi cho đến khi tất cả các tập lệnh được kích hoạt bởi chương trình phát này kết thúc.

31

Thí dụ:

32

Khi nhấn phím cách, "message1" sẽ được phát và tập lệnh tiếp theo sẽ được thực thi, khi kết thúc phát tất cả các tập lệnh được kích hoạt.

 

Viết bình luận của bạn: