Làm cho việc viết mã trở nên dễ dàng và hấp dẫn

14/05/2024
Làm cho việc viết mã trở nên dễ dàng và hấp dẫn

Trẻ em có thể lập trình mBot Mega để đạt được khả năng nhảy múa của robot, phát hiện chướng ngại vật, theo dõi dòng và nhận dạng cử chỉ, để mang lại niềm vui bất tận.