Robot cảm xúc tương tác dành cho trẻ em

10/05/2024
Robot cảm xúc tương tác dành cho trẻ em

Codey Rocky có hơn 10 mô-đun điện tử tích hợp có thể thể hiện cảm xúc, điều khiển từ xa qua ứng dụng, theo dõi dòng, phát hiện màu sắc, v.v.