Robot lập trình cho giáo dục

15/05/2024
Robot lập trình cho giáo dục

mBot Ranger hỗ trợ lập trình theo khối cơ bản và lập trình Arduino nâng cao, giúp trẻ học lập trình từ cơ bản đến nâng cao.