Robot mạnh mẽ nhất dành cho trẻ em từ trước đến nay

10/05/2024
Robot mạnh mẽ nhất dành cho trẻ em từ trước đến nay

mBot Neo có bộ vi điều khiển, bộ phận điện tử và cơ khí mạnh mẽ và linh hoạt nhất, phần mềm nguồn mở mBlock và làm phong phú thêm tài nguyên học tập.