Tìm hiểu Robotics và lập trình

10/05/2024
Tìm hiểu Robotics và lập trình

Lập trình với Codey Rocky đơn giản như việc kéo và thả các khối. Đây là một robot học tập thân thiện với người mới bắt đầu.