Học sinh trường MIS trong buổi tập huấn với giáo viên của Makeblock trước giải đấu 2020 MAKEX ROBOTTICS

29/10/2020
Học sinh trường MIS trong buổi tập huấn với giáo viên của Makeblock trước giải đấu 2020 MAKEX ROBOTTICS

Hình ảnh các bạn nhỏ trong 1 buổi tập huấn với các giáo viên của Makeblock trước khi giải đấu "2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS " diễn ra.
- Nhận thấy thực tiễn giáo dục STEAM tại Việt Nam phần lớn áp dụng phương pháp giảng dạy thông qua lý thuyết giảng dạy và thực hành tại chỗ nên thiếu sự giao lưu, kết nối giữa các trung tâm Steam với nhau.
- Nắm bắt được thực tế đó Quách Gia Education đã đi tiên phong mang giải đấu MakeX về với Việt Nam. Và quyết định tổ chức giải đấu Robotics MakeX các câu lạc bộ Steam giành cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Các bạn nhỏ tham gia vừa được học cách lập trình robot cơ bản nhất lại vừa chơi với các chú Robot thông minh.

Dưới đây là 1 vài hình ảnh trong buổi tập huấn của các em học sinh trường MIS với giáo viên của Makeblock.com.vn:

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

 

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS
 

2020 MAKEX ROBOTTICS COMPETITION FOR STEAM CLUBS

Viết bình luận của bạn: