Ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến giáo dục đại học Việt Nam

28/09/2020
Ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến giáo dục đại học Việt Nam

Ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến giáo dục đại học là rất lớn, vừa tạo ra những cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức.

1.Tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với giáo dục đại học Việt Nam

Thứ nhất: Đặt ra nhu cầu đào tạo rất lớn cho trường đại học

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với giáo dục trước hết đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao đồng nghĩa với việc đáp ứng nhu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất…những yếu tố vốn thay đổi mạnh mẽ trong môi trường lao động mới. Đây là yêu cầu cấp bách đạt ra cho nền giáo dục nhất là giáo dục bậc đại học.

Do đó, mô hình giảng dạy của các trường đại học phải thay thế phương pháp dạy và học truyền thống bằng những ngành nghề mới đề cao sự tương tác giữa con người và máy móc, đề cao khoa học công nghệ.

ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến giáo dục

Những chuyên ngành liên quan đến công nghệ sẽ là những ngành nghề hot trong các trường đại học

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này không chỉ đe dọa đến cơ hội việc làm của những lực lượng lao động có trình độ thấp mà ngay cả tầng lớp lao động có trình độ trung cấp cũng bị ảnh hưởng nếu không được trang bị kiến thức mới phù hợp.

Vì thế cho nên đòi hỏi người lao động phải thay đổi bằng cách cập nhật kiến thức, kỹ năng ở mức cao hơn đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động thời đại mới. Bởi thị trường lao động quốc tế cũng như trong nước sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ giữa nhóm lao động có trình độ cao và nhóm lao động có trình độ thấp.

Với ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đến giáo dục đã tạo ra yêu cầu tất yếu qua lại bù trừ và hoàn thiện cho nhau đó là sự kết hợp giữa doanh nghiệp- bên sử dụng lao động với một bên là bên nhà trường- cung cấp nguồn lực lao động.

Thứ hai: Cách mạng công nghệ 4.0 với giáo dục làm thay đổi mọi hoạt động trong các trường đại học.

Trường đại học cần thay đổi từ đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý sinh viên, phương pháp kiểm tra đánh giá đặc biệt là công tác chuẩn đầu ra, đầu vào của trường.

Ví dụ như việc phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, sinh viên có thể truy cập vào thư viện của trường ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, thế nên mô hình thư viện truyền thống không còn phù hợp mà đòi hỏi nhà trường phải thiết kế thư viện điện tử. Hay việc đào tạo trực tuyến  không cần lớp học, không cần giảng viên đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua internet.. ..

ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến giáo dục

Sinh viên có thể học mọi lúc mọi nơi nhờ mạng internet

Ảnh hưởng của cách mạng công nghệ 4.0 đến giáo dục còn ở chỗ mỗi sinh viên có năng lực và nhu cầu học tập khác nhau sẽ được thiết kế tiến độ học tập phù hợp với từng người.

Qua đó sinh viên có cơ hội tiếp cận với kiến thức mọi lúc mọi nơi dúng như tiêu chí của cách mạng công nghệ 4.0 trong giáo dục.

2.Cách mạng công nghệ 4.0 và giáo dục đại học đạt ra yêu cầu như thế nào đối với sinh viên?

Để có thể đương đầu với những thử thách của thời đại đòi hỏi sinh viên phải trang bị thật chu đáo đặc biệt là những yêu cầu sau:

Ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào thực tiễn

Như đã nói ở trên, ảnh hưởng của cách mạng 4.0 đến giáo dục đòi hỏi một nguồn nhân lực có tay nghề cao bới nó đặt con người vào sự cạnh tranh  việc làm và chinh phục trí tuệ nhân tạo, robot và máy móc.

Sinh viên cần phải tích lũy cho mình kiến thức chung đặc biệt là kiến thức về khoa học công nghệ, đồng thời cập nhật kịp thời những tiến bộ của công nghệ thông tin vào việc học cũng như đời sống thực tế.

Nếu không có khả năng làm việc với trang thiết bị máy móc hiện đại thì người lao động rất dễ bị đào thải và tụt hậu vè phía sau.

Trình độ ngoại ngữ

Xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa đã và đang diễn ra khá mạnh mẽ chúng ta đều có thể nhận thấy, vì thế cho nên ngoại ngữ là yêu cầu cần thiết và cấp bách với người lao động. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn nếu có điểm mạnh là trình độ ngoại ngữ. Yêu càu này không chỉ cấp bách với sinh viên mà giảng viên cũng cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình để có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy tiên tiến của mô hình giáo dục 4.0.

Thành thạo kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm được hiểu là những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống bao gồm giao tiếp, làm việc nhóm, khả năng xử lý các tình huống trong đời sống hiện thực, kỹ năng phản biện, tranh luận…mà sinh viên không được dạy trong sách vở, không liên quan đến kiến thức chuyên môn.

Trong thực tế, sinh viên cần khai thác triệt để khả năng của mình để có thể hiểu điểm mạnh, điểm yếu và hạn chế hoặc phát huy chúng.

Kinh nghiệm làm việc thực tế

Sinh viên sau khi ra trường sẽ vấp phải trở ngại lớn, bởi kinh nghiệm làm việc thực tế không chỉ là yêu cầu của cách mạng thời đại công nghệ 4.0 và giáo dục đại học mà là yêu cầu chung của phần lớn nhà tuyển dụng. Vì thế hãy tận dụng cơ hội trong các kỳ thực tập để có thể tích lũy kinh nghiệm và nắm bắt cơ hội cho mình.

Viết bình luận của bạn: