Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong thời đại công nghệ 4.0 là gì?

30/09/2020
Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong thời đại công nghệ 4.0 là gì?

Công nghệ 4.0 đặt nền giáo dục nước ta trước những thử thách mới đòi hỏi phải có sự thay đổi phù hợp. Vậy định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là gì?

1.Chủ chương đường lối định hướng đổi mới giáo dục trong thời đại 4.0

Đổi mới từ nội dung chương trình

Nôi dung cần đảm bảo những kiến thức căn bản, thiết thực, hiện đại, phù hợp với thực tế, phù hợp với lứa tuổi và trình độ văn hóa, điều quan trọng hơn nữa đó là khung chương trình giáo dục cần phải có sự tiệm cận theo khung chuẩn giáo dục quốc tế và cần phát triển các bộ sách giáo khoa dựa theo khung chuẩn này, bởi vì để phục vụ công tác hội nhập và toàn cầu hóa, quốc tế hóa nên chương trình giáo dục cần phải có sự tuơng đồng và phù hợp với chương trình của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông về nội dung cần phải liên thông từ lớp đầu cấp đến lớp cuối cấp trong đó tích hợp mạnh ở các lớp dưới và phân hóa dần ở những lớp trên đặc biệt là cấp trung học phổ thông.

Nội dung cần phát triển tư duy, nhận thức, khả năng ngoại ngữ, năng lực tiếp cận nghề…trong thời đại bùng nổ internet như hiện nay học sinh rất dễ bị ảnh hưởng bởi luồng văn hóa xấu vì thế công tác đổi mới hơn hết cần đào tạo năng lực phẩm chất đạo đức và các kỹ năng mềm .

Đổi mới từ cán bộ giáo viên

Giáo viên cần phải phát huy tính chủ động của các em học sinh. Tăng cường ứng dụng những kiến thức thực tế vào giải quyết những vấn đề, áp dụng phương pháp seminar trong công tác giảng dạy .

Trong việc kiểm tra đánh giá khuyến khích giáo viên ra đề thi dạng mở, tăng cường những câu hỏi mang tính chất ứng dụng thực tế.

định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá học sinh

Giáo viên cần coi trọng việc nhận xét đánh giá học sinh một cách khách quan nhằm phát hiện và bồi dưỡng chính xác học sinh có năng lực thực sự. Từ đó giúp định hướng trong việc dạy và phát triển nghề nghiệp tương lai của học sinh.

Đổi mới từ cách tiếp cận của học sinh

Với mô hình giáo dục truyền thống, học sinh tiếp cận kiến thức chủ yếu thông qua sách vở, tuy nhiên do sự phát triển của kho học công nghệ, trang thiết bị kĩ thuật hiện đại trong các trường học nên nhà trường cần khai thác tối đa điểm mạnh này để học sinh có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, nhà trường nhà trường cần tăng c ường tổ chức các buổi học ngoại khóa, học nhóm, các buổi thảo luận theo chủ đề, các buổi học Stem/Steam phù hợp với từng nhu cầu và điều kiện của mỗi trường.

Đổi mới thi cử, kiểm tra

Trong nhiều nam qua vấn đề thi cử của học sinh luôn được ưu tiên quan tâm của toàn xã hội, tuy nhiên hình thức học gì thi nấy của giáo dục vô hình chung đã dẫn đến nhiều nhược điểm. Tiêu biểu với hình thức thi cử này tạo cho các em có kiến thức tổng hợp trong tất cả những lĩnh vực, tuy nhên việc nhồi nhét quá nhiều khiến tình trạng học vẹt, học chống đối diễn ra khá phổ biến. Vì vậy để đổi mới phương pháp thi cử phù hợp trong chủ chương đường lối định hướng đổi mới giáo dục là khá khó khăn và đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kĩ lưỡng.

2.Những định hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông hiện nay theo mô hình giáo dục 4.0 đem lại hiệu quả gì?

Tạo cơ hội công bằng cho học sinh được học chuyên sâu

Mô hình giáo dục 4.0 là mô hình giáo dục đang mong muốn xóa bỏ những thói quen tiêu cực trong học tập, thay vì phải học thuộc nhớ nhiều thì giờ đây sẽ là học đến đâu vận dụng đến đó, thích nghi với môi trường làm việc linh hoạt và độc lập.

Sự phân hóa chương trình giáo dục sẽ giúp học sinh được học chuyên sâu những môn phục vụ cho việc học sinh hướng đến chọn ngành nghề sau này qua những buổi ngoại khóa, những buổi thảo luận theo chuyên đề…

định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Tổ chức những buổi học ngoại khóa là nội dung quan trọng trong đổi mới phương pháp giáo dục

Học thật, thi thật và học lý thuyết ứng song song thực tế và công tác kiểm tra đánh giá minh bạch, công bằng sẽ tạo cơ hội ngang nhau cho học sinh, nhất là học sinh trung học phổ thông trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

Học sinh chủ động học tập và rèn luyện bản thân

Giáo viên tổ chức hướng dẫn và tạo môi trường học tập thân thiện giúp học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập, khẳng định năng lực bản thân.

Học sinh rèn luyện thói quen và khả năng tự học nhằm phát huy tiềm năng và vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy để phát triển con người toàn diện ở nền công nghệ 4.0.

Với những thành tích mà toàn ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian là không thể phủ nhận tác động  tích cực của thời đại công nghệ 4.0, tuy nhiên cũng chính vì thế việc xây dựng một chương trình  giáo dục theo định hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông hiện nay là một vấn đề khó khăn cần sự vào cuộc của các cấp các ngành và của toàn xã hội.

Viết bình luận của bạn: