STEAM ROBOTICS DÀNH CHO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

19/08/2020
STEAM ROBOTICS DÀNH CHO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở là phương pháp giáo dục hiện đại chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, đem đến cho cả người dạy và người học nhiều lợi ích và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp giáo dục truyền thống. Quan điểm tiếp cận của STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở là tiếp cận liên ngành từ 2 hoặc nhiều hơn 2 môn học trong các lĩnh vực: Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Nghệ thuật và Toán học. Vậy STEM robotics là gì và STEAM robotics cho trung học cơ sở là gì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé !

1. STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở là gì?

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở là chương trình dạy học tích hợp liên môn gắn liền với các chủ đề thực tế. STEAM robotics thực sự là một bộ môn cần thiết phải triển khai ở tất cả các cấp học bởi để giải thích được những hiện tượng, sự vật, sự việc trong cuộc sống thì cần vận dụng kiến thức của nhiều môn học cùng lúc.

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở và các cấp học khác hướng tới mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai, có hiểu biết linh hoạt, có sức sáng tạo và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở không những đáp ứng đầy đủ việc cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn khai thác và xây dựng năng lực cốt lõi để các em có thể dễ dàng tiếp thu và phát triển những kiến thức - kỹ năng mềm khác.

2. Quy trình thiết kế bài giảng STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở

Một bài giảng STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở đủ tiêu chuẩn phải đáp ứng được những tiêu chí sau:

- Kiến thức thuộc lĩnh vực STEAM

- Chủ đề giải quyết vấn đề thực tế

- Định hướng hoạt động nhóm và thực hành

5 Bước để thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở:

- Xác định vấn đề thực tiễn

- Xác định ý tưởng, chủ đề STEAM robotics

- Xác định kiến thức STEAM cần giải quyết

- Xác định mục tiêu chủ đề STEAM robotics

- Xác định những câu hỏi hướng đến chủ đề STEAM robotics đã xây dựng

Việc thiết kế bài giảng STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở sở theo đúng quy trình rất quan trọng bởi đây là yếu tố gần như quyết định sự thành công của một buổi dạy học STEAM.

3. Hình thức triển khai STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở

3.1. Dạy các môn học thuộc lĩnh vực STEAM robotics

Dạy các môn học thuộc lĩnh vực STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở là phương thức triển khai phổ biến nhất. Các kiến thức, các hoạt động STEAM được lồng ghép luôn vào trong bài giảng của những môn học liên quan theo phương thức tiếp cận liên môn.

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở

STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở

3.2. Triển khai các hoạt động trải nghiệm STEAM robotics

Trong hoạt động trải nghiệm STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học STEAM robotics. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục STEAM robotics.

Để tổ chức thành công các hoạt động trải nghiệm STEAM robotics dành cho cấp trung học cơ sở, cần có sự tham gia, hợp tác của các bên liên quan như cơ sở giáo dục định hướng nghề nghiệp, các trường trung học phổ thông....

Viết bình luận của bạn: