Kế hoạch giáo dục steam trong trường phổ thông

14/09/2020
Kế hoạch giáo dục steam trong trường phổ thông

Nhiều trường học yêu cầu giáo viên lập kế hoạch dạy học Steam. Vậy lên kế hoạch giáo dục Steam thế nào cho hiệu quả?

1.Khái niệm giáo dục Steam là gì?

STEAM là phương pháp giảng dạy nhằm rèn luyện kiến thức, năng lực cho học sinh thông qua các đề tài xoay quanh những vấn đề thực tiễn.

Hình thành cho học sinh những kỹ năng kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, từ đó phối hợp vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

 

kế hoạch giáo dục steam

 

Mô hình giáo dục STEAM

Giáo dục steam đề cao ý nghĩa của hoạt động thực hành và phương pháp mô hình trong giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thông qua hoạt động tập thể….từ đó học sinh phát huy được khả năng sáng tạo và tư duy để tranh luận hoặc phản biện.

2. Mục tiêu cần đạt của kế hoạch giáo dục steam

Đối với học sinh

Hiểu được ý nghĩa và mục đích học tập của kế hoạch giáo dục steam.

Ý thức, nhiệt tình, hăng hái, năng nổ xây dựng bài khi được giáo viên hướng dẫn.

 

kế hoạch giáo dục steam

 

Hoàn thành bài tập và câu hỏi cũng như sản phẩm steam.

Đối với giáo viên

Xây dựng kế hoạch giáo dục steam được phân công

Tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu

Giảng dạy và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài học và sản phẩm theo chương trình được giao.

3. Nội dung và hình thức triển khai

Nội dung

Tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, nội dung, kết quả của kế hoạch giáo dục steam trong các trường trung học phổ thông đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh....

Phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tạo hiệu ứng đồng thuận trong xã hội, qua đó tranh thủ nguồn lực để triển khai kế hoạch.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ giáo viên: Chọn những cán bộ giáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm, những giáo viên thuộc các bộ môn thuộc môn học Steam chủ yếu là các môn khoa học tự nhiên.

Xây dựng chương trình dạy học steam.

 

kế hoạch giáo dục steam

 

Giáo viên có kế hoạch giảng dạy rõ ràng, cụ thể thể hiện trong giáo án giảng dạy.

Dự trù kinh phí đầu tư cơ sở vật chất để giảng dạy

Hoàn thiện các phòng học chuyên môn, phòng học kỹ năng cho học sinh tại trường.

Chú trọng đến việc thiết kế tài liệu và trang bị sách báo tham khảo phù hợp cho giáo viên và học sinh.

Tìm kiếm và tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch giáo dục steam.

Tổ chức thực hiện

Thực hiện dạy steam ở các môn học thuộc lĩnh vực steam: Mô hình steam được triển khai và lồng ghép ngay trong quá trình học các môn liên quan tại trường.

Các chủ đề thuộc hoạt động steam bám sát kiến thức của môn học và bám sát chương trình các môn học thành phần để không làm phát sinh thêm thời gian học steam.

Tham gia hội thảo và các cuộc thi thuộc lĩnh vực steam.

4. Các bước tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục steam

Nhà trường có thể lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục steam như:

Tổ chức dạy học kết hợp các bộ môn lại với nhau.

Dạy học theo hình thức trải nghiệm thực tế.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu của học sinh hoàn thiện sản phẩm steam dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Lựa chọn giáo viên giảng dạy steam.

Sưu tập và nghiên cứu soạn thảo tài liệu, chương trình học steam phù hợp với học sinh.

Dự trù ngân sách để có kinh phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và các chương trình hội thảo, thi tuyển.

Viết bình luận của bạn: