ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM LÀ GÌ? GIÁO DỤC STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

14/05/2020
ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEM LÀ GÌ? GIÁO DỤC STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thuật ngữ STEM được viết tắt bởi các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Vậy ưu điểm của phương pháp giáo dục STEM là gì?

1. Ưu điểm của phương pháp giáo dục STEM là gì?

 

Phương pháp giáo dục STEM là gì?

Phương pháp giáo dục STEM là gì?

Khi đã định nghĩa được “phương pháp giáo dục STEM là gì?”, thì 1 câu hỏi nữa được đặt ra là ưu điểm của phương pháp STEM này ra sao?. Dưới đây là 3 ưu điểm lớn nhất của mô hình giáo dục STEAM:

THỨ NHẤT: Giáo dục STEM là phương pháp giáo dục tích hợp đa ngành kết hợp ứng dụng thực tế. Nhờ đó, học sinh có thể học kiến thức của 4 môn học cùng lúc và áp dụng ngay vào thực tế. Giáo dục STEM phá bỏ rào cản “nhàm chán” của người học, củng cố thêm những kiến thức thực tiễn cần thiết và trang bị cho người học khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức vào đời sống - kỹ năng cực kỳ cần thiết đối với những người trẻ thế kỷ số.

THỨ HAI: Giáo dục STEM đề cao kỹ năng giải quyết vấn đề cho người học. Trước mỗi giờ học STEM, những tình huống thực tế được đưa ra như 1 đề bài. Để giải quyết vấn đề, người học phải tìm tòi, nghiên cứu các kiến thức của những môn học liên quan.

THỨ BA: Giáo dục STEM đề cao tính sáng tạo trong mỗi giờ học. Ở mỗi tiết học, người học đóng vai trò chủ động, nắm bắt - nghiên cứu - áp dụng thậm chí phát minh ra cách mới để giải quyết vấn đề.

Xem thêm: https://makeblock.com.vn/tre-nhan-duoc-gi-khi-hoc-stem-robotics

2. Định hướng xây dựng phương pháp giáo dục STEM là gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 3 định hướng các hình thức có thể triển khai STEM ở trường phổ thông như sau:

- Dạy học theo định hướng giáo dục STEM:

Đây là hình thức tổ chức giáo dục STEM chủ yếu trong nhà trường. Theo phương pháp này, các bài học, hoạt động giáo dục STEM được triển khai ngay trong quá trình dạy học các môn học STEM theo tiếp cận liên môn.

Các chủ đề, bài học, hoạt động STEM bám sát chương trình của các môn học thành phần. Phương pháp giáo dục STEM là gì? Là phương pháp không làm phát sinh thêm thời gian học tập.

 

Phương pháp giáo dục STEM là gì?

Phương pháp giáo dục STEM là gì?

- Hoạt động trải nghiệm STEM:

Trong hoạt động trải nghiệm STEM, học sinh được khám phá các thí nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống. Qua đó, nhận biết được ý nghĩa của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đối với đời sống con người, nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM. Đây cũng là cách thức để thu hút sự quan tâm của xã hội tới giáo dục STEM.

Để tổ chức thành công các hoạt động trải nghiệm STEM, cần có sự tham gia, hợp tác của các bên liên quan như trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, doanh nghiệp.

Trải nghiệm khi học phương pháp giáo dục STEM là gì? Trải nghiệm này còn có thể được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa trường phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Theo cách này, sẽ kết hợp được thực tiễn phổ thông với ưu thế về cơ sở vật chất của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Các trường phổ thông có thể triển khai giáo dục STEM thông qua hình thức câu lạc bộ stem robot. Tham gia câu lạc bộ STEM, học sinh được học tập nâng cao trình độ, triển khai các dự án nghiên cứu, tìm hiểu các ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM. Đây là hoạt động theo sở thích, năng khiếu của học sinh, diễn ra định kỳ, trong cả năm học.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học

Giáo dục STEM có thể được triển khai thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật với nhiều chủ đề khác nhau thuộc các lĩnh vực robot, năng lượng tái tạo, môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao…

Hoạt động này không mang tính đại trà mà dành cho những học sinh có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Viết bình luận của bạn: