Stem là môn gì? Lợi ích mà Stem mang lại là gì?

23/09/2020
Stem là môn gì? Lợi ích mà Stem mang lại là gì?

Học Stem là môn gì? Stem là học thực hành, Stem giúp tăng tính hấp dẫn cho người học, tạo điều kiện để học sinh hiểu vấn đề sâu sắc hơn và đạt kết quả học tập cao hơn.

1.Vì sao tìm hiểu về Stem là xu thế tất yếu?

Giáo dục Stem là cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó những kiến thức mang tính giáo điều sách vở thuộc các lĩnh vực khác nhau như khoa học, công nghê, kỹ thuật và toán học được học sinh lồng ghép vào những hoạt động thực tế.

Thông qua đó vận dụng những kiến thức kỹ năng đã được học để giải quyết vấn đề tồn tại trong đời sống hiện thực.

stem là môn gì?

Trẻ sẽ hứng thú hơn khi được trải nghiệm thự tế

Stem là môn gì? Stem giúp kết nối trường học, cộng đồng với các tổ chức toàn cầu. Stem không đào đạo học sinh trở thành giáo sư tiến sĩ các ngành khoa học mà định hướng người học trở thành những công dân toàn cầu.

2.Mục tiêu của giáo dục Stem

Stem là môn gì? Stem là một phương pháp dạy và học nhằm hình thành và rèn luyện kiến thức và kỹ năng cho học sinh thông qua các đề tài, các bài học có nội dung ứng với thực tiễn cuộc sống.

Mục tiêu của giáo dục Stem là thông qua việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và phối hợp chúng để giải quyết những vấn đề thực tế.

Giáo dục Stem đề cao tính thực hành và phương pháp mô hình trong giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua hoạt động nhóm, hoạt động cộng đồng và hoạt động tập thể, thông qua đó luyện cho người học khả năng tư duy, sáng tạo và phản biện, tranh luận.

Phương pháp giáo dục Stem trang bị cho học sinh những kỹ năng phù hợp với sự phát triển của thời đại mới đó là tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng trao đổi và cộng tác, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng suy luận logic, phân tích và giải quyết vấn đề…

3.Phương pháp giáo dục Stem đem lại hiệu quả như thế nào?

Giáo dục Stem vận dụng theo phương pháp đề cao tính thực hành và các hoạt động trải nghiệm, với phương pháp giáo dục tiến bộ học qua trò chơi và qua các môn khoa học được tích hợp trong mô hình stem.

stem là môn gì

Stem là phương pháp “ learning by doing”

Stem là môn gì? Một trong những phương pháp dạy và học mang lại hiệu quả tốt nhất cho giáo dục Stem là phương pháp “ learning by doing” có nghĩa là “ học qua hành” giúp cho học sinh có được kiến thức từ việc trải nghiệm thực tế không phải trên lý thuyết sách vở.

Giáo viên xây dựng các giáo án stem theo chủ đề và dựa trên thực hành giúp học sinh hiểu sâu hơn về lý thuyết thông qua hoạt động thực tế. Chính  nhờ trải nghiệm thực tế này mà học sinh nhớ kiến thức được sâu hơn và ghi nhớ được lâu hơn.

Stem là môn gì? Trên thực tế, Stem là môn học duy nhất mà giáo viên không phải là người truyền đạt kiến thức mà sẽ là người hướng dẫn để học sinh tự xây dựng kiến thức cho chính mình, bởi qua hoạt động nhóm người học sẽ tự tìm tòi rồi vận dụng kiến thức vào thực hành và sau đó là truyền đạt kiến thức cho người khác.

4.Thế nào là một chuyên đề Stem có chất lượng?

Thứ nhất: Nội dung đi từ thực tế đến hiện thực cuộc sống

Từ những vấn đề đơn giản đến phức tạp, từ những vấn đề địa phương cho đến những vấn đề mang tính toàn cầu…Stem là môn gì? nhìn chung tìm hiểu về giáo dục Stem có nghĩa là tìm hiểu về những vấn đề thực tế đang diễn ra trong cuộc sống.

Thứ hai: Chương trình được xây dựng theo cấu trúc tiêu chuẩn

Tieu chuẩn ở đây được đo lường thông qua kết quả học tập của học sinh trên cơ sở tiếp thu những kiến thức khoa học và toán học tích hợp khéo léo với sự vận dụng các yếu tố kỹ thuật và công nghệ.

Thứ ba: kiến thức luôn đi kèm với phát triển kỹ năng

Trải nghiệm thực tế sẽ là tiền đề để học sinh được hoàn thiện các kỹ năng đồng thời phát huy những kiến thức đã được học.

Thứ tư: quá trình triển khai luôn chú trọng vào việc chủ động học tập

Mô hình chuyên đề giáo dục Stem luôn lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học. Học sinh sẽ được tạo điều kiện và luôn được khuyến khích trong suốt quá trình học. Học sinh được tạo những thử thách cơ hội và được phép thất bại để vượt lên chính mình.

5.Các hoạt động Stem ở Việt Nam

Câu lạc bộ Stem 

Hiện nay ở nước ta đang duy trì hai loại hình câu lạc bộ Stem đó là hình thức câu lạc bộ xã hội hóa do các công ty công nghệ phối hợp với nhà trường tổ chức, câu lạc bộ này chủ yếu diễn ra tại trường học ở khu vực thành phố nơi phụ huynh sẵn sàng chi trẻ thêm cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa. Nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ này chủ yểu là steam robotics và lập trình.

Một loại hình câu lạc bộ khác thành lập do giáo viên nhà trường và duy trì duới dạng câu lạc bộ ngoại khóa.

Các hoạt động giáo dục Stem khác

Các hoạt động giáo dục Stem tại Việt Nam hiện nay khá phong phú tuy nhiên vẫn tồn tại khoảng cách giữa Stem thành thị và Stem nông thôn do nguồn lực cho còn yếu. Một số hoạt động Stem ở Việt Nam hiện nay như cuộc thi robot của các tổ chức Việt Nam và nước ngoài, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật…đều được hưởng ứng mạnh mẽ.

Viết bình luận của bạn: